வியாழன், 21 ஆகஸ்ட், 2014

ஒன்று பட்டால் உண்டு வாழ்வே .....

ஒன்று பட்டால் உண்டு வாழ்வே - நம்மில்
ஒற்றுமை நீங்கிடில் அனைவர்க்கும் தாழ்வே
நன்றிது தேர்ந்திடல் வேண்டும் - இந்த
ஞானம் வந்தாற்பின் நமக்கெது வேண்டும்?

இதோ ஆஸ்திரேலியக்காரர்கள் நமக்கு.... 
ஏன் உலகுக்கே பாடம் புகட்டியிருக்கிறார்கள்

வாழ்க மனிதம்... வாழ்க ஓற்றுமை...
=oo=
( பின்குறிப்பு ::: இந்த நிகழ்வு நடந்து பல நாட்கள் ஆகிவிட்டது..
நான் வெளியூர் சென்றிருந்ததால் தற்போதுதான்
பார்க்க நேரிட்டது... சாரி....)

கருத்துகள் இல்லை :