சனி, 3 நவம்பர், 2018

என் பெயர்............?
ஒரு நாள் உலகம் நீதி பெறும்  என்று நானும் நம்பி வாழ்கிறேன்...
அன்று நீ உலகிற்குத் திரும்பி வா...தாயே...

கருத்துகள் இல்லை :