செவ்வாய், 14 ஜூலை, 2015

இசைத் தேன்.....
காதில் தேனைப் பாய்ச்சியவர்......
கண்களில் நீரைப் பாய்ச்சிவிட்டார்......


கருத்துகள் இல்லை :