வெள்ளி, 16 மே, 2014

பூங்காற்று திரும்புமா...?

ஒரு நாள் உலகம் நீதி பெறும்....
திருநாள் நிகழும் சேதி வரும்.....

கருத்துகள் இல்லை :